početni sastanak partnera projekta treasure

treasure pj

TREASURE projekat (Testiranje novih mjera kvaliteta životne sredine u i oko mediteranskih luka) čiji je cilj unapređenje kvaliteta životne sredine u mediteranskim lučkim područjima, uspješno je započet početnim sastankom održanim u Livornu 3. i 4. aprila 2024. godine. Sastanak je okupio ključne zainteresovane strane i stručnjake iz partnerskih organizacija u cilju zajedničkog suočavanja sa izazovima životne sredine i njegovanja održivih praksi.

Projekat, koji se fokusira na ublažavanje i smanjenje zagađenja sedimenta i vode u lučkim područjima, bavi se gorućim pitanjem koje utiče na obalne i morske ekosisteme. Sa ljudskim aktivnostima koje doprinose značajnim ekološkim rizicima, projekat TREASURE ima za cilj da zaštiti morski biodiverzitet i očuva zdravlje okolnih zajednica.

Tokom početnog sastanka, učesnici su se upoznali sa ciljevima i metodologijom projekta, naglašavajući važnost inovativnih pristupa procjeni životne sredine i novih tehnika za sanaciju životne sredine. Sastanak je takođe pružio priliku partnerima da podijele uvide, karakteristike i prioritete specifične za njihova lučka područja.

Glavni rezultati projekta TREASURE će obuhvatati formiranje sporazuma o saradnji, protokola za saradnju institucionalnih aktera i alata za procjenu životne sredine. Ovi rezultati će koristiti ne samo lučkim područjima koja učestvuju, već i širem mediteranskom regionu promovisanjem održivih praksi i unapređenjem upravljanja životnom sredinom u lučkim operacijama.

Uzimajući u obzir prekogranični i transnacionalni pristup, projekat TREASURE prepoznaje međusobno povezanu prirodu ekoloških izazova u mediteranskim lučkim područjima. Podsticanjem saradnje i razmjene znanja među partnerima, projekat ima za cilj da iskoristi kolektivnu ekspertizu i resurse za stvaranje trajnih pozitivnih promjena usvajanjem inovativnih tehnika i pristupa za rješavanje problema životne sredine.

Uspješan početni sastanak je uvod u buduće aktivnosti, koji će uključivati radionice, studijske posjete i faze testiranja, gdje će partneri zajedno raditi na identifikaciji i rješavanju ekoloških izazova, implementaciji tehnika sanacije i unapređenju ukupnog kvaliteta životne sredine u mediteranskim lučkim područjima.

en_GBEN