Financial data

Izvještaj o poslovanju za period I-IX 2023 (PDF)
Finansijski iskazi 01.01. - 30.09.2023.god (PDF)
IPL - 01.01. - 30.06.2023.god. (PDF)
Izvještaj o radu I-VI 2023 (PDF)
Izvještaj revizije Luka Bar AD za 2022 godinu (PDF)
IPL - 31.03.2023 (PDF)
Izvještaj o poslovanju za period I-III 2023 (PDF)
Izjava odgovornog lica (PDF)
IPL - 31.12.2022 (PDF)
Izvještaj o poslovanju za period I-XII 2022 (PDF)
IZJAVA ODGOVORNOG LICA (PDF)
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA 2022. GODINU (PDF)
GODIŠNJI UPITNIK UZ KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA ZA 2022. GODINU (PDF)
IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA (PDF)
IPL 01.01.-30.09.2022 (PDF)
Izjava odgovornog lica (PDF)
Izvjestaj menadzmenta za period I - IX 2022 (PDF)
IPL 01.01-30.06.2022 (PDF)
Izjava odgovornog lica (PDF)
Izvještaj menadžmenta za period I - VI 2022 (PDF)
Finansijski iskazi na dan 31.03.2022.godine (pdf)
Izvještaj menadžmenta za I-III 2022. godine (pdf)
Izvještaj menadžmenta za I-XII 2021. godine (pdf)
Izvještaj menadžmenta za I-IX 2021. godine (pdf)
Izvještaj menadžmenta za I-VI 2021. godine (pdf)
MANAGEMENT REPORT FOR THE FIRST QUARTER OF 2021 (PDF)
MANAGEMENT REPORT FOR 2020 (PDF)
INFORMATION ON ESTABLISHMENT OF FINANCIAL MANAGEMENT AND CONTROL IN THE ‘’PORT OF BAR’’ JSC (PDF)
en_GBEN