EFINTIS (IPA CBC Italy-Albania-Montenegro)

3
efintis.italy-albania-montenegro.eu
Opis projekta

Ime projekta:  EFINTIS (Enhancing eFficiency of the INTermodal transport flows by Improved ict Systems)

EU Program: IPA CBC Italy-Albania-Montenegro

Prioritet programa: Održivi transport

Vodeći partner: “Luka Bar” AD

Trajanje projekta: 01.07.2020.- 31.12.2021.

Budžet projekta: 1.075.500 €

IPAII kofinansiranje: 914.175 €

Cilj projekta EFINTIS je da poveća efikasnost intermodalnih transportnih tokova unapređivanjem informacionih sistema uključenih subjekata. Projekat će omogućiti/unaprijediti ili uspostaviti nove veze informaciono-komunikacionih tehnologija između različitih vidova prevoza za putnike, kao i za robu (pomorski, drumski i željeznički saobraćaj). S obzirom da su luke obično centri za sve vrste prevoza, biće uspostavljeno prikupljanje i razmjena podataka između različitih vidova transporta. Prikupljanjem upravo tih podataka vezanih za prevoz digitalnim putem omogućiće brže administrativne procedure (carinska procedura, procedura pružanja lučkih usluga, itd.). U skladu sa tim, digitalne podatke je lakše provjeriti a greške su na znatno nižem nivou u poređenju sa korišćenjem papirne dokumentacije. Kako su luke partneri (Bar, Drač, Bari i Termoli) glavne prekogranične infrastrukture na evropskim koridorima u regionu, uspostavljanje standardizovanih ICT alata za komunikaciju omogućiće direktne veze među njima.

Glavni rezultat projekta biće četiri pilot akcije. Konkretno, dva nova ICT alata u lukama Termoli i Lučkoj upravi Drač i dva unapređena lučka sistema (Bar i Bari). Pilot akcije imaju za cilj da demonstriraju mogućnost pronalaženja zajedničkog rješenja vezanog za sigurnu razmjenu podataka u lučkoj zajednici povezivanjem ICT sistema sa svim relevantnim stejkholderima.

Glavni cilj projekta biće i potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između pet projekt partnera koji podstiče zajedničku saradnju i stvaranje novih rješenja za prevazilaženje izazova koji se stalno pojavljuju u intermodalnom transportu. On će ujedno i predstavljati prekretnicu za dalju saradnju nacionalnih luka i luka od regionalnog značaja, luka Bar, Drač, Bari i Termoli. Memorandum o razumijevanju će uspostaviti mrežu saradnje koja obuhvata sve subjekte koji će potpisati posebne pojednostavljujuće mjere u vezi sa intermodalnim transportom i to je direktno povezano sa rezultatima programa.

Konkretni ciljevi projekta EFINTIS su:

  • novi i unaprijeđeni ICT alati biće razvijeni u cilju povećanja efikasnosti upravljanja robnim lancima i poboljšanja donošenja odluka u upravljanju lučkim operacijama. Razvoj standardizovanog modela komunikacije među lukama kroz ove ICT alate omogućiće buduću redovnu komunikaciju uključenih subjekata;
  • unaprijediti ICT alate koji će omogućiti komunikaciju unutar lučke zajednice omogućavajući bolje planiranje i optimalno korišćenje raspoloživih resursa. Razvoj ICT alata će imati pozitivan uticaj na troškove usluga u svakoj lučkoj zajednici.

Partneri:

  1. „Luka Bar“ AD (Crna Gora) – vodeći partner
  2. Albanski institut za transport (Albanija)
  3. Južna jadranska lučka uprava – Bari (Italija)
  4. Lučka uprava Drač (Albanija)
  5. Autonomna agencija za ugostiteljstvo i turizam Termoli (Italija)
Vijesti
Dokumenti/Promotivni materijali
EFINTIS na društvenim mrežama
efintis_roll up
en_USME