Info dan u Luci Bar – EnerNETMob i SuMo projekti

Info day_Luka Bar-1500x1125

U prostorijama Luke Bar A.D. je 21. decembra 2021. godine je upriličen događaj u čijem su fokusu bila dva tekuća međunarodna projekta koji se sprovode u Luci Bar: EnerNETMob (MED program) i SuMo (Program Italija-Albanija-Crna Gora). Ovo događaj je bio prilika da se prikažu rezultati ova dva projekta čije su glavne akcije usmjerene na promociju elektromobilnosti i zelenih rješenja u saobraćaju.

Nakon uvodnih riječi i pozdrava izvršnog direktora, g. Ilije Pješčića, sastanak je započet prezentacijom predstavnika Transportne zajednice, g. Kristijan Ležaića. Ležaić je prisutnima predstavio Akcioni plan za vodeni transport i multimodalnost a Načelnik Odsjeka za evropsku teritorijalnu saradnju (KEI), g. Miodrag Račeta, je iskoristio ovu priliku da predstavi buduće planirane Programe evropske teritorijalne saradnje, odnosno naredne generacije programa za finansijsku perspektivu 2021-2027.

Služba za međunarodne projekte u ovoj kompaniji je predstavila prezentacije kroz koje je Luka Bar nabavila e-vozilo (Nissan Leaf) i brzu javnu punionicu za električne automobile (EnerNETMob projekat), a planira da nabavi hibridni autobus za korisnike unutar slododne zone Luke Bar (SuMo projekat). 

Budžet SuMo projekta je 1.079.535,00 € za 4 projekt partnera, dok ukupan budžet EnerNETMob projekta iznosi 5.186.292,27 € za 15 projekt partnera i 85% od ukupne sume budžeta se finansira od strane Evropske Unije. Sastanak je zaključen najavom da Luka Bar planira da nastavi da promoviše evropske vrijednosti u pogledu održivih transportnih rješenja i zaštite životne sredine i kroz naredne projekte. Luka Bar trenutno implementira 4 međunarodna projekta, a odobrena su još tri nova projekta, tako da će od sljedeće 2022. godine aktivno učestvovati u 7 projekata. Projekti će se finansirati iz različitih evropskih programa (MED, ITALME i ADRION). Sastanku su takođe prisustvovali ostali predstavnici Kancelarije za evropske integracije, Ministarstva kapitalnih investicija, Privredne komore i Opštine Bar.

en_USME