Održan sastanak predstavnika “Luka Bar” AD i barskih špeditera

Sastanak sa Šrediterima

Izvršni direktor „Luka Bar“ AD, Ilija Pješčić sa saradnicima, održao je sastanak sa barskim špediterima, na kojem se razgovaralo o poslovnoj saradnji u 2021.godini. Imajući u vidu ostvarene rezultate u protekloj godini, saradnja je ocijenjena kao veoma kvalitetna i svi učesnici ovog sastanka izrazili su spremnost da u narednom periodu ona bude dodatno unaprijeđena u cilju tržišnog pozicioniranja i efikasnijeg poslovanja.

en_USME