TENDER (155) 30.12.2021.

luka bar tenderi 2
JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za izbor korisnika slobodne zone. Predmet javnog poziva je:

  • Izbor korisnika Slobodne zone – izdavanje u zakup zemljišta u okviru Slobodne zone Luka Bar površine 13.890 m2 – dio urbanističke parcele LZ 138, radi obavljanja djelatnosti u skladu sa namjenom prostora koja je definisana u Prostornom planu posebne namjene za obalno područje Crne Gore – Detaljna razrada lokacija “Prva faza privredne zone Bar”, Opština Bar.
Preuzmi tender
en_USME