ADRIPASS PLUS (ADRION)

ADRIPASS PLUS gornja
https://adripass.adrioninterreg.eu/
Opis projekta

Analiza i bolje razumijevanje fizičkih i nefizičkih barijera koje ograničavaju održivi razvoj multimodalnog transporta u Jadransko-jonskom regionu, razvoj ICT aplikacija i razrada i usvajanje transnacionalne strategije za unapređenje multimodalnog transporta u ADRION-u bili su suština ADRIPASS projekta. Regionalna saradnja, pojednostavljivanje prelaska graničnih prelaza, dematerijalizacija procesa koji koriste potencijal ICT aplikacija, kao i strukturisano učešće i saradnja zainteresovanih strana predstavljali su ključni element ne samo za prevazilaženje postojećih uskih grla koja ne omogućavaju multimodalnost u ovoj oblasti, već i za djelimično suočavanje sa izazovima nastalim uslijed pandemije Covid-19.

Nadovezujući se na pozitivne rezultate postignute u okviru ADRIPASS projekta, i uzimajući u obzir značaj kapitalizacije i daljeg razvoja održivih rješenja za unapređenje multimodalnog teretnog transporta u regionu, ADRIPASS Plus projekat će se usredsrediti na:

  1. promovisanje učešća zaintersovanih strana u ažuriranju transnacionalne strategije, sa posebnim fokusom na obezbjeđivanje otpornosti na COVID-19 i ekonomsku krizu koja slijedi;
  2. kapitalizaciju, nadogradnju i unapređenje već razvijenih ICT platformi (Lučki informacioni sistem i slične ICT aplikacije) kao moćan i isplativ alat za podršku dematerijalizaciji procesa u lukama, poboljšanje efikasnosti luka sa pozitivnim i konkretnim uticajima na efikasnost povezanosti mora sa zaleđem;
  3. dalje širenje rezultata projekta na regionalnom, nacionalnom i transnacionalnom nivou kroz povećanje svijesti o rješenjima razvijenim u okviru projekata Evropske teritorijalne saradnje među zainteresovanim stranama u oblasti transporta, regionalnim i nacionalnim vlastima.

Kroz rezultate projekta ADRIPASS Plus, a posebno zahvaljujući institutcionalnom dijalogu promovisanom u okviru već uspostavljene ADRIPASS Transnacionalne mreže za saradnju, transnacionalna strategija za unapređenje multimodalnog transporta u ADRION regionu će biti ažurirana uzimajući u obzir izazove nastale uslijed pandemije Covid-19 i gledišta zainteresovanih strana u oblasti transporta, nacionalnih i evropskih kreatora politike (Ministarstava saobraćaja, Transportne zajednice, Evropske komisije).

Vijesti
Pilot projekat:
ADRIPASS PLUS na društvenim mrežama
en_USME