MultiAPPRO PLUS (ADRION)

MultiAPPRO PLUS gornja
https://multiappro.adrioninterreg.eu/
Opis projekta

Luka Bar je partner na projektu MultiAPPRO Plus koji finansira EU

Kao nastavak MultiAPPRO projekta, Luka Bar je od 2022. god. partner na projektu MultiAPPRO Plus, koji će promovisati logistiku teretnog transporta, nastojaće da intremodalni transport učini konkurentnijim i staviće pomorski teretni transport u ravnopravan položaj sa ostalim vidovima transporta, i nastaviće da stvara okvire koji podstiču ulaganja u modernizaciju luka u Jadransko-jonskom regionu i nastaviće sa razmatranjem napretka ostvarenog u razvoju održive mobilnosti, kako je ranije predložila Evropska komisija.

Glavni cilj projekta je promovisanje rezultata projekta na nacionalnom, evropskom i makroregionalnom nivou, kao i promovisanje relevantnosti i upotrebe aplikacije razvijene u okviru pilot aktivnosti projekta. Projekat će nastaviti da razvija i promoviše intermodalni transport u Jadransko-jonskom regionu među novim izazovima.

Tokom protekle dvije godine, pojavila se globalna zdravstvena kriza u vidu pandemije Covid-19, koja je izazvala probleme u transportnom i logističkom sektoru sa ogromnim posljedicama. Prethodno je u okviru MultiAPPRO projekta uspostavljena Mreža intermodalnog transporta (eng. Intermodal Transport Network – ITN), stručnog tijela na međunarodnom nivou sa ciljem podrške razvoju ekološki prihvatljivog i održivog intermodalnog transporta u regionu. Sada, sa krizom Covid-19 kao glavnom preprekom, partneri će ponovo sarađivati sa ITN-om kako bi pronašli rješenja i prevazišli prepreke koje je prouzrokovao Covid-19.

Projekat MultiAPPRO Plus je podržan od strane Interreg ADRION programa koji se finansira iz Evropskog fonda za regionalni razvoj i fonda IPA II. Ukupan budžet projekta iznosi 145.688,40 €; iznos opredijeljen za finansiranje ERDF/IPA II iznosi 123.835,14 €.

Možete posjetiti internet stranicu projekta https://multiappro.adrioninterreg.eu/ da biste pronašli detaljne i ažurirane informacije o strukturi projekta, partnerima, vijestima, događajima, publikacijama.

Vijesti
MultiAPPRO PROJECT VIDEO:
MULTIAPPRO PLUS na društvenim mrežama
en_USME