LASTING (ITALME program)

LASTING gornja
lasting.italy-albania-montenegro.eu
Opis projekta
LASTING projekat ima za cilj da  ubrza unapređenje sistema  prevoza putnika u području Donjeg Jadrana (Lower Adriatic -.LA) i u tom okviru partneri su se trajno obavezali da će se okupiti kako bi planirali i implementirali kratkoročna – ali održiva – rešenja za poboljšanje intermodalnog Sistema na području donjeg Jadrana. Kao rezultat toga, LASTING partneri su dizajnirali opšti cilj projekta: „Transnacionalna tranzitna koordinacija i racionalizacija prekograničnog putovanja unutar područja LA i integracija sa TEN-T mrežom”. Ovaj cilj se odnosi na Prioritetnu osu 4 („povećati koordinaciju među relevantnim zainteresovanim stranama za promovisanje održivih preograničnih veza”).

Glavni rezulatati ovog projekta će biti:

 • Stvaranje znanja. „Mobilnost putnika u donjem Jadranu“ (PMLA): sveobuhvatna anketa odozdo prema gore uključujući interaktivnu mapu sa porijeklom/odredištem putovanja i detaljan izveštaj. Rezultati su od vitalnog značaja za transportne subjekte.
 • Širenje znanja. „Unapređenje lekcija naučenih putem PMLA ankete“: tehnički seminar i obuka.
 • Plan tranzitnog sistema. „Mreža tranzitnog sistema donjeg Jadrana (LATS Grid)“. LATS Grid deluje kao platforma za saradnju između javnih i privatnih zainteresovanih strana, poboljšavajući multimodalne veze i efikasnost tranzita.
 • Akcija institucionalne održivosti. „1. LATS transnacionalni samit“: trodnevna konvencija, koja uključuje transportne vlasti regija Pulje i Molize i Ministarstva saobraćaja Italije, Albanije, Crne Gore i susjednih zemalja.
 • 2 pilot akcije: (a) Inovativne mjere za ubrzanje procesa ukrcavanja/iskrcavanja u LA lukama; (b) nove regionalne pomorske veze, uključujući intermodalnu vezu odabranih luka sa njihovim zaleđem.

Partneri u LASTING projektu:

 1. Agencija za drživi razvoj Pulja regije (ITA) – Vodeći partner
 2. Lučka uprava južnog Jadranskog mora – Bari (ITA)
 3. Lučka uprava Drač (ALB)
 4. Luka Bar AD (MNE)
 5. Regionalna agencija za razvoj regije Molize (ITA)
Vijesti
PROJEKAT LASTING SLIKE
LASTING na društvenim mrežama
 • Facebook
en_USME