FINALNA KONFERENCIJA EnerNETMob PROJEKTA

Enernetmob_final1

EnerNETMob projekat je u svojoj završnoj fazi. Projekat će zvanično biti završen 30.04.2022.g nakon 4 godine implementacije. U skladu sa tim, organizovan je dvodnevni završni sastanak i konferencija u Marseju na kojem su učestvovali predstavnici „Luke Bar“ AD.

Prvi dan sastanka je organizovan na nivou partnerstva, ujedno i poslednji sastanak i iskorištena je prilika da se sumiraju sve aktivnosti koje su ostale da se implementiraju do kraja projekta kao i da svaki partner predstavi svoje ispunjene zadatke. Svi piloti su uglavnom ispunjeni i testiarani , a ovaj projekat je donio velike benefite učesnicima prvenstveno u vidu nabavke punionica i informatičkog povezivanja elektromobilnih mreža kao i uticaja na opšte viženje i promociju elektromobilnosti na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou. 

Drugi dan sastanka je organizovan u vidu konferencije na kojoj su , osim partnera , prisustvovali i  drugi predstavnici električne mobilnosti na transnacionalnom nivou: kompanije, istraživački centri i lokalne vlasti.

Projekat promoviše zajedničku mobilnost i intermodalnost kopnomore korišćenjem sistema električnog transporta, implementacijom međugradskih i međuregionalnih pilot mreža električnih vozila. Razvija rešenja za elektromobilnost i testira pilot akcije za prevazilaženje ograničenja srednjeg putovanja i za koordinaciju budućih investicija u električni transport.

Događaj je bio prilika da se predstave dostignuća projekta i razgovaraju o ključnim temama vezanim za elektromobilnost iz transnacionalnog opseg i biuo je strukturiran u 3 glavne sesije za 3 implementirane grupe pilota.

Prvi pilot se tiče intermodalne povezanosti mora i drumskog saobraćaja i ovaj pilot su sproveli partneri iz Albanije, Grčke (Tesalija), Hrvatske i  Crne Gore  u okviru kojeg je nabavljeno 9 punjača i 5 e-vozila. Svaki partner je uspješno predstavio svoje pilote i objasnio uticaj pilota na poboljšanje elektromobilnosti u svom regionu

Za kraj je organizovan set pitanja za paneliste. “ Luka BarAD je u okviru ovog pilota uspješno nabavila evozilo Nissan Leaf 2019.g i električnu punionicu EFAPOWER EV QC 45.

Druga sesija je za fokus imala  Pilota 2 i u okviru kojeg su učestvovali partneri iz Kipra, Slovenije, Grčke (Peleponez), Italije i Španije u okviru kojeg je nabavljeno ukupno 15 punjača i 5 e-vozila, 20 bicikala i 10 za hendikepirane.

Treća sesija se ticala gradske logističke usluge elektromobilnosti u okviru koje su svoje pilote realizovali partneri iz Portugala, Francuske, Malte i Italije a u okviru kojeg je nabavljeno 4 punjača i 3 e-vozila, 3 e-cargo bicikla.

Na kraju je takođe predstavljena ICT platforma koja je razvijena u okviru EnerNETMob projekta kako bi upravljala i nadgledala infrastrukture za punjenje i EV usluge na regionalnom nivou (MED region) i kako bi međusobno povezala lokalne mreže u jednu transnacionalnu „Međuregionalnu Mrežu za elektromobilnost”.

Više o projektu na https://enernetmob.interreg-med.eu/

en_USME