Saopštenje za javnost

Na današnjoj konstitutivnoj sjednici Odbora direktora „Luka Bar“AD, za Predsjednika odbora jednoglasno je imenovan mr Marko Nišavić, a za Zamjenika predsjednika Darko Pekić. Predstavnici državnog kapitala su i Vladimir Dragović i Nedžib Ibrišimović, dok je predstavnik manjinskih akcionara Vladan Vučelić.
Upravljanje najvećom crnogorskom lukom u narednih godinu dana biće izazovan zadatak koji je novi Odbor direktora sa spremnošću prihvatio.

en_USME