“Sigma Energy” u saradnji sa “LUKA BAR” AD POSTAVLJA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKU PLUTAČU NA OTVORENOM MORU

Naša kompanija potpisala je Ugovor sa firmom “Sigma energija” doo iz Slovenije, kojim se predviđa postavljanje naučno-istraživačke plutače (valografa) na otvorenom moru, sa južne padine brda Volujica.

Firma „Sigma energija“ doo postaviće naučno-istraživačku plutaču (valograf) na otvorenom moru, na lokaciji sa koordinatama 42° 04.955′ N i 019° 04.266′ E, shodno saglasnosti Ministarstva za saobraćaj i pomorstvo – Direkcija za inspekcijski nadzor u pomorskom i unutrašnjem plovnom saobraćaju.

Naučno-istraživačka plutača namijenjena je za ispitivanje i praćenje parametara talasa u unutrašnjim morskim vodama, morskih struja i za ispitivanje mogućnosti konvertovanja energije talasa u električnu energiju.

Sufinasiranje projekta „Sigma WEC – postavljanje i testiranje“ je od strane Evropske unije/Evropski regionalni fond za razvoj i Vlade Republike Slovenije. Navedenoj firmi izdat je Sertifikat “Seal of Excellence” od Evropske komisije 2019.godine, a Ugovorima o poslovnoj saradnji sa Zavodom za hidrometeorologiju i seizmologiju i Univerzitetom Crne Gore – Institut za biologiju mora, omogućiće se implementacija ovog značajnog projekta.

Ovim će „Luka Bar“ AD dati doprinos značaju korišćenja obnovljivih izvora energije u skladu sa savremenom tehnologijom u pogledu održivog razvoja.

.

en_USME