potpisivanje Sporazuma o saradnji luka južnog Jadranskog i sjevernog Jonskog mora

Bari conf 1 (1)

U Bariju je 21.06.2022.g. održana konferencija pod nazivom „Saradnja luka južnog Jadranskog i sjevernog Jonskog mora: Program INTERREG 2014/2020 do 2021/2027“. Cilj i ideja ove konferencije je da potvrdi tradicionalna partnerstva u okviru INTERREG projekata kao i da sklopi neka nova u okviru budućih poziva. „Luka Bar“ AD je pozivnicu za prisustvo konferenciji dobila od dugogodišnjeg partnera na projektima – Lučke uprave Bari koja je i organizovala ovaj događaj. Sastanku su još prisustvovali i predstavnici italijanskih, hrvatskih i albanskih luka.

Centralni dio konferencije je predstavljao okrugli sto partnerskih luka na kojima su predstavnici odgovarali na pitanja koja se tiču implementacije INTERREG projekta i svaki predstavnik je izložio planove za naredne projekte. Nakon završenog okruglog stola predstavnici luka su svečano potpisali Sporazum o Saradnji koji simbolično označava nastavak dugotrajne saradnje.

Osim predstavnika luka regiona sastanku su prisustvovali i koordinatori  INTERREG Programa (ADRION, Italija-Albanija-Crna Gora, Italija-Hrvatska, Grčka-Italija) i oni su
predstavili rezultate svvojih programa u periodu 2014/2021 i najavili prioritete za period 2021/2027.

Luka Bar je na ovom događaju predstavila planove vezane za dalji razvoj i unapređenje digitalnih  usluga i „zelenih“ investicija.

en_USME