U LUCI BAR PRETOVARENA DVOMILIONITA TONA

Luka Bar-51

U novembru mjesecu 2022. godine „Luka Bar“ AD postavila je rekord u brodskom pretovaru tereta. Na Terminalu za rasute terete u petak 25.11.2022. godine obilježen je trenutak pretovar dvomilionite tone, što predstavlja najbolji ostvareni rezultat od restrukturiranja Luke Bar.

Rekordan nivo produktivnosti naša kompanija bilježi u trenucima posebnih izazova na domaćem i globalnom nivou, kako sa aspekta ekonomskih, tako i svih drugih koji se odražavaju na promet tereta i obim pretovara. Suočeni sa svim promjenama, menadžment Luke Bar je u tekućoj godini uspio da obezbijedi visok nivo efikasnosti poslovanja i povećanja produktivnosti kompanije. Uspjeli smo značajno da unaprijedimo proces rada, a zalaganjem svih zaposlenih dodatno poboljšamo pružanje usluga skladištenja i pretovara tereta.

Očekujemo da se trend pozitivnog rasta nastavi i da se naša kompanija učvrsti i pozicionira kao pouzdan partner u intermodalnom transportnom lancu.

en_USME