2. sastanak partnera projekta LASTING

LASTING_meeting_Bar_1 (5)

Luka Bar je u saradnji sa međunarodnim partnerima, organizovala je 22. novembra 2022. godine,  drugi sastanak Upravljačkog odbora projekta LASTING „Mreža tranzitnog sistema donjeg Jadrana (LATS Grid)“.

Projekat, čiji je vodeći partner Agencija za održivi razvoj Pulja regije uključuje i sledeće partnere Lučku upravu južnog Jadranskog mora – Bari, Lučku upravu Drač, Regionalnu agenciju za razvoj regije Molize i Luku Bar AD.

Tokom sastanka partneri su razgovarali o statusu i implementaciji projektnih aktivnosti. Prezentacije i razgovori su se posebno fokusirali na raspored i nove rokove za finansijsko upravljanje, procese nabavke i implementaciju pilot aktivnosti.

Partneri su takođe razgovarali o realizaciji istraživanja o logistici, transportu i tokovima putnika u lukama uključenim u projekat, zajedno sa posebnim fokusom na Koridor VIII i važnost svijesti o strateškim planovima koje je potrebno pripremiti.

Na sastanku su predstavljene i komunikacione aktivnosti projekta, sa posebnom pažnjom na uključivanje ciljane publike i zainteresovanih strana. Sastanak je zaključen dogovorom o budućim koracima u projektu.

en_USME