nabavljen hibridni autobus u sklopu ipa projekta

foto 1

Danas  je u „Luka Bar“ AD izvršena primopredaja hibridnog autobusa SOLARIS Urbino 12 mild, nabavljenog u okviru međunarodnog projekta SuMO (Sustainable Mobility in the Port Cities of the Southern Adriatic Area), koji se realizuje u okviru Interreg IPA prekograničnog programa za Italiju, Albaniju  i CrnuGoru.

Autobus je ukupne dužine 12 metara, ima 29 sjedišta i 72 mjesta za stajanje, na dizel električni je pogon, ima savremenu klimatizaciju, troje duplih vrata, kamere za praćenje unutrašnjosti i ostalu savremenu opremu. Ukupna visina ulaganja u nabavku hibridnog autobusa iznosi 277.000€, a dio koji predstavlja donaciju Evropske Unije iznosi 250.000€.

Riječ je o savremenom modelu autobusa sa novim tehnologijama. Proizvođač je kompanija Solaris (Poljska), koja je do sada isporučila oko 70 vozila ovog tipa za korisnike iz različitih zemalja (Njemačka, Austrija, Poljska).

 

Hibridni autobus će se koristi za unutrašnji transport zaposlenih u „Luka Bar“ AD, kao i zaposlenih u kompanijama koje obavljaju djelatnosti u Slobodnoj zoni Luka Bar i gostiju. Njegova nabavka je u skladu sa opštim trendovima održivog razvoja morskih luka u regionu i u Evropskih Uniji, a važno je istaći da je predmetna investicija u potpunom saglasju i sa Akcionim planom za održivu i niskokarbonsku Luku Bar („Zeleni plan Luke Bar“), koji je kreiran 2019.g.

Uvođenjem u eksploataciju hibridnog autobusa će prestati potreba za korišćenjem velikog broja privatnih automobila za transport unutar lučkog područja, čime se, uz podršku Evrpske Unije, čini veliki iskorak u ispunenju ciljeva održivog razvoja luke Bar, prvenstveno putem smanjenja emisije izduvnih gasova sa negativnim uticajem na životnu sredinu.

Inače, projekat SuMo (Sustainable Mobility in the Port Cities of the Southern Adriatic Area), koji se, kako je navedeno, realizuje u okviru Interreg IPA prekograničnog programa za Italiju, Albaniju i Crnu Goru i u kome je “Luka Bar” AD projekt partner, ima ukupan budžet 1.079.535,00 € od čega je kofinansiranje EU 917.604,75 € (85%). Partneri na ovom projektu, osim „Luka Bar“ AD, su: Javna kompanija za transport Brindizi (Italija), Opština Valona (Albanija) i Opština Termoli (Italija).

en_USME