III Međunarodna naučna konferEncija Maritime and Port Logistics – MPL of the MHCL 2022 – Bar Conference, 14-16. decembar 2022. godine

1671044629835257

Međunarodna naučna konferencija Maritime and Port Logistics – MPL of the MHCL 2022 – Bar Conference održaće se u Baru (Hotel Princess) od 14. do 16. decembra 2022. godine po treći put. Na MPL Bar Conference biće izloženo 26 naučno-istraživačkih radova koji su publikovani u Proceedings-u Bar Conference i više naučnih prezenacija čiji su autori univerzitetski profesori i istraživači iz 12 država širom svijeta od Memfisa i Talahasia u SAD do Kobea u Japanu i Singapura.

Specijalni predavači na konferenciji su prof. dr Harilaos Psaraftis, Technical University Denmark i prof. dr Kap-Hwan Kim, Ocean College, Zhejiang University, China koji su dva vodeća univerzitetska profesora, naučnika i istraživača u svijetu iz oblasti Maritime and Port Logistics. Takođe, prof. dr Jasmine Siu Lee Lam, Nanyang Technological University, Singapore, i prof. dr Yap Wei Yim, Singapore University of Social Sciences biće glavni govornici i predavači na Bar Conference.

Na posebno organizovanoj sesiji Maritime Industry Session predstaviće se Luka Bar AD, AD Marina Bar, Agent Plus, CEROVO company, Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, TEHNOMAX, “SEA PIONEER MONTENEGRO” DOO, LIMIT PLUS d.o.o. (Ltd.) i specijalno pozvani predavaći prof. dr Nikitas Nikitakos, Aegean University, docent. dr Thalis Zis, Cyprus University of Technology, prof. dr Dimitris Lyridis, NTUA, prof. dr Etsuko Nashimura, Kobe University, prof. dr Mihalis Golias, Memphis University, pored ostalih. Ovom sesijom se nastoji ostvariti integracija nauke i pomorske privrede, transporta i logistike.

Organizatori konferencije su dva renomirana svjetska univerziteta, dok su glavni koorganizatori i podržavaoci Luka Bar AD, AD Marina Bar, MARLCEN, MedAMPL i Agent Plus. Konferenciju će otvoriti ministar Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma u Vladi Crne Gore.

en_USME