Sastanak sa predstavnikom Transportne zajednice

smartport_back

Danas smo imali priliku da učestvujemo na sastanku sa g. Elsonom Tanom, predstavnikom Transportne zajednice za vodni transport, unutrašnje plovne puteve, pomorske poslove i lučku infrastrukturu.

Sastanak je bio odlična prilika za predstavljanje EU projekata: SMARTPORT, EFINTIS, SuMo, i LASTING.

Nakon uvodnog dijela, razmatrane su sljedeće tačke dnevnog reda:

  • trenutno stanje u luci,
  • tekući projekti lučke infrastructure,
  • nivo implementacije direktive o TEN-T mreži,
  • i budući planovi i potrebe.
en_USME