saopštenje odbora direktora i izvršnog menadžmenta “luka bar” ad

Luka-Bar-upravna-zgrada-800x484-702x336-1

Povodom izjave Predsjednika Revizorskog odbora “Luka Bar” AD Miloša Ostojića, koju je objavio na privatnom profilu na društvenoj mreži, a koja je prenesena na portalu “Analitika” 21.04.2023.godine, Odbor direktora i Menadžment “Luka Bar” AD ograđuju se sa indignacijom od ovakve izjave i obavještavaju javnost da će odmah biti iniciran postupak smjene g-dina Ostojića.

Ovom prilikom podvlačimo da g-din Ostojić, nije Rukovodilac u “Luka Bar” AD, niti stalno zapošljeni u kompaniji. Do sada je funkciju u Revizorskom odboru obavljao profesionalno korektno, a za predsjednika Revizorskog odbora imenovan je od strane članova tog tijela.

Naša kompanija izgrađena je i funkcioniše na temeljima zajedništva, jednakosti, multinacionalnosti i multikulturalnosti. Kao takva prepoznata je ne samo u domaćim, već i u međunarodnim okvirima. U cilju dosljednog očuvanja tako izgrađenog, više od jednog vijeka brižljivo građenog imidža, kao i etičkih i moralnih standarda kompanije, Odbor direktora i Menadžment, oštro osuđuju izjavu g-dina Ostojića, koja se ne može, niti smije dovoditi u kontekst sa kompanijskom politikom i principima funkcionisanja i rukovođenja.

U luci, kao uostalom i u gradu Baru, danas se slavi Ramazanski Bajram, kao što su se slavili i katolički Uskrs i pravoslavni Vaskrs. Sve praznike zajedno slavimo, poštujemo i uvažavamo, stoga jedan subjektivni, privatni stav profesionalno angažovanog lica, sigurni smo neće poremetiti, niti promjeniti funkcionisanje naše kompanije. Ali, isto tako apelujemo  na sve učesnike javnog i političkog života – da se ovaj slučaj ne politizuje, ne instrumentalizuje u dnevno – političke svrhe i da nikako ne služi za bilo kakvo podizanje tenzija u ovim blagim danima.

en_USME