OBAVJEŠTENJE

luka bar kalendar stampa v6 samo korice

Produžava se rok za dostavljanje ponuda po Javnom pozivu br.164, koji je, 10.marta 2023.g., objavljen na zvaničnoj internet stranici „Luka Bar“ AD (www.lukabar.me).

Novi rok za dostavu ponuda je 5.maj 2023.g., do 14 h.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti sa linka: https://lukabar.me/me/2023/03/10/tender-164-10-03-2023/.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje ponuda za davanje u dugoročni zakup urbanističke parcele LZ159 i dijela urbanističke parcele LZ160, ukupne površne 7.885,07 m2, radi:

  • izgradnje silosa za žitarice kapaciteta 30.000 t, sistema za uvrećavanje i paletizaciju i mlina,
  • obavljanja djelatnosti pretovara, skladištenja, prerade i prometa žitarica, i
  • pretovara, skladištenja i prometa proizvoda od žitarica u okviru Slobodne zone Luka Bar,

shodno odredbama Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore, detaljna razrada lokacija za Prvu fazu privredne zone Bar. Zemljište koje je predmet ovog javnog poziva predstavlja dio katastarske parcele 6501/3 KO Novi Bar.

Javno otvaranje ponuda će se organizovati 5.maja 2023.g., u 14:30 h u upravnoj zgradi „Luka Bar“ AD (adresa: Obala 13.jula 2, 85 000 Bar, Crna Gora).

Kontakt osoba je Aleksandar Markolović (tel. 00382 30 300 568; e-mail: [email protected]).

en_USME