Prisustvo predstavnika „Luka Bar“ AD potpisivanju Memoranduma o razumjevanju u Vili Gorica u Podgorici

Foto sa potpisivanja Memoranduma

Predsjednik Odbora direktora Darko Pekić i Izvršni direktor Ilija Pješčić u ime „Luka Bar“ AD, prisustvovali su danas događaju u Vili Gorica u Podgorici, povodom potpisivanja Memoranduma o razumijevanju između Vlade Crne Gore, firme Enerflex energy systems i Wethington energy innovation u pogledu pružanja podrške unapređenju energetske infrastrukture u Crnoj Gori.

“Luka Bar” AD je u čvrstoj korelaciji sa svim učesnicima integracionog procesa i strateških projekata Crne Gore. U cilju zajedničkih interesa na polju razvoja, ispuniće obavezu prema jačanju energetske sigurnosti i diverzifikaciji izvora elekrične energije, uključenju u razvoj novih tehnologija i opreme u energetskom sektoru, ali i obavezu poštovanja principa odgovorne prakse prema državi, potpisanom Memorandumu o razumjevanju i svim budućim projektima.

 Na marginama sastanka u razgovoru sa Predsjednikom Vlade razmatrani su modaliteti objedinjavanja luke.

en_USME