Delegacija Opštine i Skupštine Opštine Bar posjetila luku bar

Posjeta-Luka-Bar-1

Delegacija Opštine i Skupštine Opštine Bar posjetila je danas, na poziv rukovodstva ove kompanije, Luku Bar. Predsjednik Opštine Dušan Raičević sa saradnicima, Skupštine Opštine Branislav Nenezić kao i odbornici lokalnog parlamenta, dočekani su od strane Predsjednika Odbora direktora Darka Pekića sa članovima Odbora i Izvršnog direktora Ilije Pješčića sa saradnicima.

Oni su razgovarali o ključnim izazovima u poslovanju barske Luke, ali i perspektivama daljeg razvoja ovoga, za grad Bar veoma važnog preduzeća. Iskazana je obostrana volja za jačanjem saradnje Opštine Bar i Luke Bar kako bi zajednički doprinijeli ubrzanom ekonomskom razvoju u najboljem interesu grada i građana.

Pozdravivši prisutne, Pekić je podvukao koliki je značaj Luke za grad Bar i samim tim koliko stabilna i koordinisana mora da bude saradnja rukovodstva kompanije i rukovodstva grada. Pekić je istakao društveno odgovorni aspekt poslovanja za lokalnu zajednicu, upoznao prisutne sa budućim planovima, istakavši planirano stipendiranje najboljih studenata grada u formi memorijalne nagrade koja će nositi ime Petrašina Kasalice, bivšeg Generalnog direktora Luke. Takođe je predstavio namjeru rukovodstva Luke, da kroz stambeni fond, odnosno izgradnjom stambenih jedinica, započne rješavanje stambenog pitanja za svoje zapošljene, a za šta će biti potrebna podrška i tijesna saradnja sa Opštinom Bar i njenim organima.

Izvršni direktor Ilija Pješčić izrazio je zadovoljstvo organizacijom posjete i kazao da osim što se rukovodstvo Luke predstavnicima građana može pohvaliti izuzetnim rezultatima koje je kompanija ostvarila u 2022.godini, isto tako ovaj sastanak doživljava i kao priliku da se detaljnije iznesu sve poteškoće u lučkom poslovanju i mnogobrojni ograničavajući faktori koji nijesu u nadležnosti Luke, niti ona ima mehanizme za njihovo rješavanje. U tom smislu istakao je prije svega nedovoljnu razvijenost infrastrukture u zaleđu Luke, skromne skladišne kapacitete, koji su nastali kao posljedica neprirodne podjele jedinstvene Luke i nedovoljno precizirane i usklađene podsticaje za privlačenje korisnika Slobodne zone.

Raičević i Pješčić su se saglasili da je neophodno objedinjavanje svih kapaciteta barske luke koji su ranije segmentirani. Poručeno je da u tom procesu očekuju podršku i lokalne uprave, dok je predsjednik Opštine ocijenio da je vrijeme pokazalo da segmentacija nije bila najbolja odluka za Luku i podržao takav korak. Predsjednik Raičević je podvukao da se o Luci Bar mora odlučivati u Baru i da se sve strateške odluke koje se tiču njene budućnosti, dokapitalizacije i objedinjavanja, moraju donositi u dogovoru sa rukovodstvom Luke, ali predstavnicima građana Bara a ne iza zatvorenih vrata.

Predsjednik SO Bar Nenezić zahvalio se rukovodstvu kompanije i prisutnim odbornicima te poručio da je Bar imao, ima i imaće ljude koji će kvalitetno voditi Luku Bar. Nenezić je kazao da Luka i Opština treba da rade na sprovođenju zajedničkih projekata, te da će lokalna Skupština biti podrška takvom radu.On je, kao i prisutni odbornici imao niz pitanja koja su se ticala funkcionisanja lučkog sistema.

Raičević je podsjetio da je u kontinuitetu sa nivoa Skupštine Opštine pružan doprinos radu Luke Bar te da je i ranije zajednički poručeno da se Luka ne predaje u vlasništvo stranom partneru.

Kako bi se najbolje na licu mjesta upoznali sa suštinom lučkog poslovanja, svi učesnici sastanka su hibridnim lučkim autobusom obišli lučku Operativu i Slobodnu zonu.

en_USME