Sastanak sa Međunarodnim, nacionalnim i lokalnim stejkholderima

Bar 1 (10)

Luka Bar je 20. juna bila domaćin institucionalnog sastanka sa okruglim stolom sa zainteresovanim stranama na nacionalnom nivou. Gosti na ovom skupu bili su iz sledećih institucija: Transportna Zajednica, Ministarstvo za kapitalne investicije, Eko fond i Opština Bar. Ova aktivnost je bila usmjerena na planiranje i stvaranje budućih strategija za planiranje iz oblasti životne sredine, uštede i energetske efikasnosti u Crnoj Gori. Iz tog razloga na sastanku su bile prisutne konkretne zainteresovane strane, kako od nacionalnog tako i od lokalnog značaja. Tema okruglog stola bila je u vezi sa novim tehnologijama i politikama za uštedu energije, mogućnostima za inovacije i razmjenom dobrih praksi osmišljenih za jačanje energetskih performansi i za postizanje visokog nivoa energetske efikasnosti. Predstavnik Transportne zajednice je doprinio ovom sastanku prezentujući temu: Održivost Saobraćaja na regionalnom nivou koja je sadržala je veoma važne informacije o novim propisima, trenutnom statusu klimatskih uticaja na Zapadnom Balkanu u poređenju sa zemljama članicama EU, sa generalnim zaključkom da je potrebno unaprijediti infrastrukturu za alternativna goriva (punjenje električnih vozila, potencijalno punjenje vodonikom itd.), podstaći prelazak sa motora sa unutrašnjim sagorevanjem na vozila sa nultim emisijama i/ili održiva goriva, prebaciti modalni udio na ekološki prihvatljive načine rada itd. Eko fond je takođe podelio nove informacije u vezi sa sprovođenjem politike obnovljive energije, upravljanje mrežom za implementaciju projekata javno-privatnog partnerstva, kao i novim sporazumima, zakonima i propisima. Sastanak je zaključen uz mnogo korisnih razmjena praksi i obećanja buduće saradnje.

en_USME