smartport trening – ZELENA, ODRŽIVA I ENERGETSKI EFIKASNA GRADNJA

SDG

U četvrtak 29.06. je u Luci Bar održan trening iz oblasti energetske efikasnosti. Obuci su prisustvovali zaosleni Luke Bar i Opštine Bar.  Obuku je obavila Biljana Gligorić dip.ing.arh. i prisutnima je predstavila 4 modula održive, zelene i energetski efikasne aritekture.

Prvi modul se odnosio na evropski i globalni okvir za zelenu, održivu i energetski efikasnu energiju. U ovom dijelu je fokus bio na osnove energetske efikasnosti kako je unaprijediti i dat je pregled glavnih evropskih dokumentata iz te oblasti (SDG, Pariski sporazum, EU Green Deal). Osim evropskih dat je prikaz globalnih ciljeva održivog razvoja

Drugi modul se odnosio na crnogorsko zakonodavstvo iz oblasti energetske efikasnosti. Naznačeno je da Crna Gora prati energetsku politiku EU kroz Sporazum o energetskoj zajednici i kroz proces pristupanja EU(Zakon o efikasnom korišćenju energije, Energetska politika Crne Gore do 2030., Strategija razvoja energetike Crne gore do 2030.  itd.). U glavne prioritete crnogorske energetske politike je u navedenim dokumentima su sigurnost snabdijevanja elekrtičnom energijom, razvoj konkurentnog tržista energije i održiv energetski razvoj. Navedeni su i razlozi potencijalne izmjene Zakona o efikasnom korišćenju energije i potrebe uspostavljanja šema za kvalifikovanje i serttifikovanje energetskih usluga, razvoj sektorskih politika i strategija. Prestavljeni su i projekti namijenjeni građanima iz oblasti energetske efikasnosti.

U trećem modulu fokus je bio na energetski efikasne zgrade. Akcentovano je da, na nivou EU, zgrade učestvuju u 40% totaln epotrošnje energije i emituju 36% ukupnog CO2 i da 71% ukupne potrošnje energije u zgradama proizilazi iz grijanj/hlađenja. Upoznati smo i sa terminima koji se tiču energetski efikasnih zgrada kao što su: energetski efikasna arhitektura, zero energy building, pasivna kuća, aktivna kuća i pametna kuća. Najčešće mjere u zgradarstvu koje bi se trebalo sprovesti su: zamjena neobnovljivih energenata obnovljivim, zamjena neefikasnih potrošača efikasnim, izolacija, zamjena neefikasne stolarije, ugradnja mjernih i regulacionih uređaja, promjena ponašanja/edukacija.

Modul četiri je nosio naziv Zelena trazicija – potencijal za razvoj i kroz njega je dat prikaz koraka koje potrebno preuzetu u cilju razvoja na lokalnom nivou:  usvajanje lokalnih kvalitetnih strateških i zelenih planova, klimatskih planova, strategije cirkularne ekonomije, i formiranje regionalnih razvojnih agencija. Sledeći koraci za preduzeća bi bili: usvajanje ESG standarda, unapređenje energetske efikasnosti zgrada, društveno odgovorno postupanje i ozelenjavanje poslova.

Sastanak je zaključen pitanjima prisutnih i diskusijom na temu energetske efikasnosti i stepenbu primjenjivanja standarda u Crnoj Gori.

Modul 1: Evropski okvir za zelenu, održivu, energetski efikasnu gradnju

Modul 2: Crnogorsko zakonodavstvo u oblasti energetske efikanosti u zgradarstvu

Modul 3: Energetski efikasne zgrade (principi, tehnologije, mjere)

Modul 4: Zelena tranzicija – potencijal za razvoj

en_USME