saopštenje za javnost

saopstenje - 16.08.23

Iskrcaj Amonijum nitrata, u rasutom stanju sa broda “Blue one” započet je danas. “Luka Bar” AD je sa svim ljudskim, tehničkim i operativnim resursima u potpunosti spremna da realizuje ovaj zahtjevni posao. Nakon dobijenih svih potrebnih dozvola, specijalne obuke radnika za rad sa opasnim teretima, izrade Bezbjednosnog plana, kao i pažljivo i detaljno razrađenog procesa rada i tehnologije pretovara, ali i naknadno sprovedenih dodatnih analiza robe, koje su sprovedene na zahtjev kupca kako bismo bili sigurni u kvalitet robe, brod je vraćen na vez, pošto je nekoliko dana proveo na sidrištu. Prebacivanje broda na sidrište je sprovedeno u skladu sa svim bezbjednosnim procedurama koje smo dužni da poštujemo kada se radi o ovakvoj vrsti tereta.

Rezultate vještačenja smo dobili od kontrolne kuće “Jugoinspekt” Novi Sad i “‘Bureau Veritas”, koji su upoređeni sa dokumentacijom vezanom za manipulaciju tereta “Marine Cargo Bureau” i testom na otpornost eksplozivnosti “Bureau Veritas”, te je utvrđeno da se može nastaviti sa pretovarom. Shodno već usvojenom Bezbjednosnom planu, na naše traženje, pošto smo dostavili i dodatnu dokumentaciju obrađivaču plana (konsultantska kuća “Tekon-tehnokonsalting” doo – Beograd), dobili smo potvrde i detaljne preporuke za postupanje u toku manipulacije, kojih ćemo se strogo pridržavati.

Vrlo je važno ovom prilikom istaći da “Luka Bar” AD vec decenijama obavlja pretovar i skladištenje opasnih tereta klase 1 ( eksplozivne materije), kao i opasnih tereta klase 3 (nafta i derivati nafte) i da u kompaniji rade stručni ljudi sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa takvim teretima.

Nakon što smo konačne izvještaje dobili 13.08.2023.g. u Luci Bar smo održali niz sastanaka, na kojima su svi učesnici u radnom procesu počevši od članova top menadzmenta do lučko-transportnih radnika do detalja upoznati sa svim elementima pretovara amonijum nitrata i spremno započinjemo realizaciju ovog posla na Terminalu Volujica, operativnom vezu 01. Amonijum nitrat sa 34.4% azota, u rasutom stanju, u Luci Bar će se pretovarati na relaciji brod -kamion/vagon (dakle, bez bilo kakvog skladištenja u Luci).

S obzirom na to da je posao sa Amonijum nitratom izazvao veliku pozornost javnosti, kompanija “Luka Bar” AD,  kao društveno odgovorna kompanija, koja svoje poslovanje zasniva na principima transparentnosti i utemeljenog kreiranja pozitivnog poslovnog imidža, ovim saopštenjem želi da stavi tačku na sve nejasnoće i spekulacije koje su se prethodnih dana mogle čuti u javnosti. Takođe, još jednom podvlačimo i iskazujemo punu spremnost da ugovoreni posao i odradimo.

Naša poslovna politika i vizija razvoja firme i ubuduće će se zasnivati na stavu da nijedan posao, ma koliko on izazovan i težak bio – ne odbijamo, ukoliko smo za njega spremni i osposobljeni.

en_USME