SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

upravna zgrada

Povodom teksta objavljenog na Primorskom portalu 10.01.2024.godine pod naslovom ”lskliznuo teretni voz u Luci Bar” obavještavamo Vas sljedeće.

U posljednje dvije godine od kada je novi menadžment preuzeo rukovođenje kompanijom, u Luci Bar u industrijske kolosijeke investirano je cca 250.000 eura. Primjera radi, za četiri godine prije toga, ulaganje je iznosilo cca 140.000eura. Naravno, tadašnji menadžment je sanacije izvodio shodno finansijskoj situaciji, ali i opterećenosti industrijskih kolosijeka u samoj luci. Napominjemo da na lučkom području (koje koriste oba koncesionara) ima oko 22 kilometra pruge. Jedan dio je u ”Luka Bar”AD, drugi dio je u koncesionom području Port of Adria. Dio kolosijeka na kojem je skretnica nalazi se upravo u koncesionom dijelu Port of Adria. “Luka Bar”AD takodje koristi taj pravac za ulazak vagona sa teretom u svoje koncesiono područje, te se eksces dogodio prilikom prolaska kompozicije kroz područje POA. Naša kompanija nije u obavezi da održava te kolosijeke, ali kako se nezgoda desila u toku manevrisanja sa teretom našeg komitenta, odmah smo preuzeli saniranje nastale štete na kolosijecima. I sanirana je u roku od 24h, pri čemu sam posao i partneri nisu trpijeli zastoj.

Vratimo se na Vaše, moramo reći maliciozne navode da su željeznički kolosijeci propali i pragovi truli. Zaista je nevjerovatno da se koristite takvim senzacionalističkim tvrdnjama, a da prethodno nijeste uputili pitanje ka ”Luka Bar” AD radi provjere tačnosti informacija. Da ste pratili objave u pređašnjem periodu, gdje smo u 2022.godini, kao i u 2023.godini ukupno odradili 40.000 vagona, ili preko 3.000 kompozicija maršrutnih vozova, jasno bi Vam bilo da kolosijeci nijesu propali i truli. To bi onda pokazivalo drugačiju sliku o Vašoj profesionalnosti i Vašem portalu.

Početkom 2022. godine Glavni državni inspektor za željeznicu g-din Veselin Mandić, je na našu inicijativu upućenu ka resornom ministarstvu obišao cijelu Luku Bar, oba koncesionara i sačinio zapisnik o stanju kolosijeka. Našoj kompaniji je naložio odredjene aktivnosti, koje dosljedno pratimo sa planom investicija i g- din Mandić je više nego zadovoljan sa ostvarenim napretkom u sanaciji skretnica, zamjeni pragova i šina.

Takođe Planom javnih nabavki za 2024. godinu smo predvidjeli ulaganje od 200.000 eura u željezničku infrastrukturu na našem području, a planiramo dugoročno da revitalizujemo sve investicione projekte i kontinuirano ulažemo u infrastrukturu i suprastrukturu.

en_USME