Saopštenje

upravna zgrada

Odbor direktora je shodno Odluci broj: OD/258-22 od 23.01.2024.godine, usvojio novu Tarifu “Luka Bar” AD.

Tarifa stupa na snagu i primjenjuje se 8 dana od dana objavljivanja na oglasnim Tablama Društva i sajtu “Luka Bar”AD, a objavljena je 08.02.2024.godine.

en_USME