SA CONNECTIVITY (SOUTH ADRIATIC programme)

SA_cover image
SA CONNECTIVITY
Opis projekta

SA-Connectivity ima za cilj da razvija i unapređuje održivu, pametnu i intermodalnu nacionalnu, regionalnu i lokalnu mobilnost, uključujući unaprijeđeni pristup TEN-T mreži i prekograničnoj mobilnosti. Ukupan budžet projekta je 5.999.999,92 €, dok su sredstva opredijeljena za “Luka Bar” AD 988.085,07 €.

Glavni cilj projekta je povezivanje Južnog Jadrana čime će se obezbijediti uspostavljanje bezbjednog i efikasnog upravljanja. Ovim projektom omogućiće se unapređenje mobilnosti i regionalne povezanosti.

Konkretno, glavne aktivnosti koje će luka implementirati u okviru ovog projekta vezane su za izradu tehničke dokumentacije za dogradnju infrastrukture Luke Bar, uključujući odgovarajuću tehničku dokumentaciju i studije izvodljivosti za projekte koji su dio crnogorske jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata, tehničku dokumentaciju i izgradnju novog parkinga u Luci Bar, izradu dokumentacije u vezi sa bezbjednosnim procedurama/pitanjima u Luci Bar, nabavku opreme za parking prostor unutar luke (rampe, stubovi sa LED svijetlima, RFID čitači, neophodan softver, itd.), bezbjednosne opreme (video kamere), kao i nabavku opreme za zaštitu životne sredine.

Partneri u projektu su:

  1. Regija Pulja (Italija) – Vodeći partner
  2. Regionalna strateška agencija za eko-održivi razvoj teritorije (Italija)
  3. Južna jadranska lučka uprava – Bari (Italija)
  4. Regija Molize (Italija)
  5. Ministarstvo infrastrukture i energije (Albanija)
  6. Lučka uprava Drač (Albanija)
  7. Ministarstvo saobraćaja i pomorstva (Crna Gora)
  8. Luka Bar A.D. (Crna Gora)
Vijesti
  • Početni sastanak SA CONNECTIVITY  projekta
PROJEKAT SA CONNECTIVITY SLIKE
SA CONNECTIVITY na društvenim mrežama
  • Facebook
en_USME