Tarifa

Uslovi poslovanja i Tarifne odredbe predstavljaju generalnu ponudu za zaključivanje Ugovora o izvršenju nekog posla, a dispozicija koju podnosi naručilac usluge predstavlja konkretizaciju te generalne ponude.

 1. Svi korisnici lučkih usluga (špediteri, agenti,…) su u obavezi da se pridržavaju  Opštih uslova poslovanja.
 2. Na lučkom području se ne može, od strane bilo kog subjekta, vršiti bilo kakva radnja bez prethodnog odobrenja ovlašćenih organa Luke.
 3. Obračunavanje i naplaćivanje svojih usluga Luka vrši prema Tarifi usluga i naknada u međunarodnom prometu roba, ukoliko nije drugačije dogovoreno..
 4. U cilju stvaranja osnova za adekvatno planiranje rada, korisnici lučkih usluga su  obavezni da Luci dostave obavještenje (10 dana prije predviđenog termina početka konkretnog posla) u kome su definisani ključni elementi koji se odnose na predmetnu uslugu (vrsta usluge, okvirni termini i dinamika prispjeća tereta, vrsta tereta, pojavni oblik tereta, zahtjevi skladištenja,…).
Preuzmite tarifu (pdf)
Preuzmite Tarifu Slobodne zone (pdf)
TERMINALI

‘’Luka Bar’’ AD u svom posjedu ima sljedeće specijalizovane terminale:

 • Terminal za suve rasute terete
 • Terminal za tečne terete
 • Terminal za RO-RO i generalne terete/kontejnerski terminal
 • Putnički terminal
Terminal za suve rasute terete

Terminal se koristi za pretovar i skladištenje rasutih tereta i žitarica (posjeduje silos kapaciteta 30.000 tona);

 • Dužina operativne obale je 554m
 • Dubina akvatorijuma do 14m
 • Otvoreni skladišni prostor iznosi 5ha
 • Za pretovar se koriste tri pretovarna mosta kapaciteta po 12t i mobilne lučke dizalice: LHM 550 kapaciteta 144 t, LHM 420 kapaciteta 124t
 • Provjereni gaz od 12,8m 
Terminal za tečne terete

Terminal je specijalizovan za pretovar nafte i naftnih derivata i drugih tečnih tereta na relaciji brod – postrojenja – rezervoari i obratno.

 • Dubina lučkog akvatorijuma iznosi 13,5m
 • 23 rezervoara ukupnog kapaciteta 116 000 m3 (u vlasništvu Jugopetrol – Kotor i Montenegrobonus-Cetinje)
 • Pretakališta za sirćetnu kiselinu, kapaciteta 600t/h (vlasništvo MSK-Kikinda)
 • Promet lužine vrši se putem rezervoara kapaciteta 3.000 m³, vlasništvo “Uniprom doo”.
Terminal za RO-RO i generalne terete/kontejnerski terminal

S tehnološke i organizacione strane, terminal se koristi za pretovar i skladištenje RO-RO, generalnih tereta i kontejnera.

Pored ostalog, terminal posjeduje:

 • Objekat hladnjača: 7800 m² neto površine za različite temperaturne režime (od -25°C do +13°C);
 • Univerzalna skladišta ( slkadište 10 i skladište 13 );
Putnički terminal

Terminal je specijalizovan za prihvat putničkih i ro-pax brodova. Dubina akvatorijuma iznosi do 5,9 m.

Skladišta posebne namjene

I – Specijalizovana skladišta za uskladištenje IMO tereta klase 1

II – Objekat Hladnjače smješten u neposrednoj blizini operativne obale:

 • Kapacitet skladišta je 4.500 t.
 • Doprema robe moguća drumskim saobraćajnicama i željezničkim vagonima.
 • Namjena: uskladištenje banana i drugog južnog voća  i čuvanje duboko zamrznutih proizvoda (meso i riba)
en_USME