Kodeks korporativnog upravljanja

luka bar AD CRna Gora Port Bar AD Montenegro (24)

Na osnovu člana 45. Statuta «Luka Bar» AD, Odbor direktora «Luka Bar» AD – Bar, na svojoj 168. sjednici, održanoj dana 15.12.2017. godine, donio je odluku kojom se prihvata  Kodeks korporativnog upravljanja “Montenegroberza” AD, u cilju održavanja dostignutog, visokog rejtinga korporativnog upravljanja u kompaniji «Luka Bar» AD, (scorecard analiza), i daljeg razvoja i unapredjenja istog.

Dokument možete preuzeti OVDJE
luka bar AD CRna Gora Port Bar AD Montenegro (24)

Na osnovu člana 45. Statuta «Luka Bar» AD, Odbor direktora «Luka Bar» AD – Bar, na svojoj 168. sjednici, održanoj dana 15.12.2017. godine, donio je odluku kojom se prihvata  Kodeks korporativnog upravljanja “Montenegroberza” AD, u cilju održavanja dostignutog, visokog rejtinga korporativnog upravljanja u kompaniji «Luka Bar» AD, (scorecard analiza), i daljeg razvoja i unapredjenja istog.

Dokument možete preuzeti OVDJE.
en_USME