Kontakt

KABINET IZVRŠNOG DIREKTORA
tel: +382 (0)30 300 400
fax: +382 (0)30 300 402
mail: kabinet@lukabar.me

SEKTOR KOMERCIJALE
tel: +382 (0)30 300 590
fax: +382 (0)30 300 444
mail: prodaja@lukabar.me

SLUŽBA MARKETINGA
tel: +382 (0)30 300 428
e-mail: marketing@lukabar.me

SEKTOR FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA
tel: +382 (0)30 300 500
fax: +382 (0)30 300 502
mail: vilka.grabovica@lukabar.me

SEKTOR ZA RAZVOJ 
    tel: +382 (0)30 300 522
    fax: +382 (0)30 300 402
    mail: dejana.bokan@lukabar.me

SEKTOR ADMINISTRACIJE
    tel: +382 (0)30 300 450

SEKTOR LUČKO TRANSPORTNIH POSLOVA
tel: +382 (0)30 300 475

PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD
    Darko Knežević
    tel/fax: +381 (0)11/339 8882
    e-mail: lukabar@mts.rs

OFICIR BEZBJEDNOSTI ZA KONCESIONO PODRUČJE “LUKE BAR” A.D.
    tel: +382 (0)30/300 419

    mob:+382 (0)67/333 959

en_USME