Kontakt

KABINET IZVRŠNOG DIREKTORA
    tel: +382 (0)30 300 400
    fax: +382 (0)30 300 402
    mail: kabinet@lukabar.me

SEKTOR KOMERCIJALE
    tel: +382 (0)30 300 590
    fax: +382 (0)30 300 444
    mail: prodaja@lukabar.me

SLUŽBA MARKETINGA
    tel: 030/300-428
    e-mail: marketing@lukabar.me

SEKTOR FINANSIJA
    tel: +382 (0)30 300 500
    fax: +382 (0)30 300 502
    mail: vilka.grabovica@lukabar.me

SEKTOR RAZVOJA I TEHNIKE  
    tel: +382 (0)30 300 522
    fax: +382 (0)30 300 402
    mail: dejana.bokan@lukabar.me

SEKTOR ADMINISTRACIJE
    tel: +382 (0)30 300 467
    fax: +382 (0)30 300 402

PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD
    Darko Knežević
    tel/fax: 0038111/339 – 8882
    e-mail: lukabar@mts.rs

OFICIR BEZBJEDNOSTI ZA KONCESIONO PODRUČJE „LUKE BAR“ A.D.
    tel: +38230/300-419
    mob:+38267/333-959
  

Kontaktirajte nas
sr_RSMontenegrin