Materijal za Skupštinu

Materijal za redovnu skupstinu akcionara "LUKA BAR" ad 27.06.2024. (ZIP)

 

Materijal za vanrednu skupstinu akcionara "LUKA BAR" ad 01.04.2024. (ZIP)

 

Materijal za ponovljenu redovnu skupstinu akcionara "LUKA BAR" ad 17.07.2023. (ZIP)

 

Materijal za redovnu skupstinu akcionara "LUKA BAR" ad 19.06.2023. (ZIP)

 

Materijal za ponovljenu vanrednu skupstinu akcionara "LUKA BAR" ad 17.03.2023. (ZIP)

 

Materijal za skupstinu akcionara LUKA BAR za 2022 god (ZIP)

 

en_USME