Misija I vizija

luka bar AD CRna Gora Port Bar AD Montenegro (21)
Misija Luke Bar

Duže od jednog vijeka postojanja, kvalitetom u pružanju usluga i postavljanjem visokih standarda u lučkoj djelatnosti, nastojimo da doprinesemo ekonomskom razvoju Crne Gore i postanemo najznačajniji transportni pravac u regionu.

Pružamo visok nivo poslovnosti sa fokusom na efikasnost, kvalitet i sigurnost u cilju stvaranja uslova za neometano kretanje robe, kapitala i ljudi.

Integracijom sa ključnim partnerima u međunarodnom transportnom lancu, pružamo kvalitetnu logističku podršku i osiguravamo konkurentnu regionalnu poziciju.

luka bar AD CRna Gora Port Bar AD Montenegro (21)
Vizija Luke Bar

Unapređenjem saradnje sa svim učesnicima u intermodalnom lancu, težimo da postanemo lider u inovacijama lučke djelatnosti, bazirajući se na potrebe naših korisnika usluga.

Naš razvojni prioritet je pozicioniranje Luke Bar kao luke od regionalnog i globalnog značaja za pretovar i skladištenje tečnih i rasutih tereta, RO-RO i putničkog transporta.

Naša vizija je da postanemo oslonac globalnog logističkog lanca i da omogućimo prosperitet lokalnoj i regionalnoj zajednici.

en_USME