Misija I vizija

luka bar AD CRna Gora Port Bar AD Montenegro (21)

Naša misija, duža od jednog vijeka, jeste doprinos bržem ekonomskom razvoju Crne Gore i transportnih pravaca regiona. Tradicija savjesnog poslovanja sa ciljem da se omoguće što bolji uslovi protoka roba, kapitala, ljudi i ideja, stvorila je postojeće akcionarsko društvo Luka Bar koje vrši:

luka bar AD CRna Gora Port Bar AD Montenegro (21)

Naša misija, duža od jednog vijeka, jeste doprinos bržem ekonomskom razvoju Crne Gore i transportnih pravaca regiona. Tradicija savjesnog poslovanja sa ciljem da se omoguće što bolji uslovi protoka roba, kapitala, ljudi i ideja, stvorila je postojeće akcionarsko društvo Luka Bar koje vrši:

  • efikasno pružanje usluga, uz zadovoljenje potreba lučkih klijenata u pogledu kvaliteta, pouzdanosti i sigurnosti
  • optimizaciju iskorišćenja postojećih inftrastrukturnih i suprastrakturnih kapaciteta, u skladu sa politikom ekonomski i ekološki održivog razvoja
  • integrisanje usluga i uspostavljanje kvalitetne i pouzdane veze sa svim akterima u međunarodnom transportnom lancu
  • stalno unapređenje efikasnosti obavljanja lučkih usluga usmjereno ka povećanju nivoa zadovoljenja potreba klijenata i održanja konkurentne regionalne pozicije
  • pružanje dodatnih usluga u cilju kreiranja kompletne logističke podrške korisnicima usluga
Vizija Luke Bar

Koristeći uspostavljene bliske odnose sa ključnim pružaocima usluga u pomorskom i logističkom sektoru, stremimo ka uspostavljanju inovativnih rješenja u transportnom lancu, bazirajući ih na potrebama svojih korisnika. Pozicioniranje Luke Bar kao luke od regionalnog značaja u domenu pružanja usluga pretovara i skladištenja tečnih i rasutih tereta, Ro-Ro i putničkog transporta, jedan je od naših prioriteta.

en_USME