O društvu

luka bar AD CRna Gora Port Bar AD Montenegro (4)

Luka Bar je akcionarsko društvo čija je osnovna djelatnost pretovar i skladištenje robe. 
Kompanija je organizovana shodno Zakonu o privrednim društvima Crne Gore i predstavlja korporativno, logistički, tehnično-tehnološki zaokruženu cjelinu. Visokim nivoom poslovnosti i profesionalnosti, javnošću i transparentnošću u radu, Luka na efikasan i efektivan način ostvaruje svoju funkciju na internom i eksternom planu, u sredini koja se permanentno i kontinuitetno mijenja. 

luka bar AD CRna Gora Port Bar AD Montenegro (4)

Luka Bar je akcionarsko društvo čija je osnovna djelatnost pretovar i skladištenje robe. 
Kompanija je organizovana shodno Zakonu o privrednim društvima Crne Gore i predstavlja korporativno, logistički, tehnično-tehnološki zaokruženu cjelinu. Visokim nivoom poslovnosti i profesionalnosti, javnošću i transparentnošću u radu, Luka na efikasan i efektivan način ostvaruje svoju funkciju na internom i eksternom planu, u sredini koja se permanentno i kontinuitetno mijenja. 

Luka Bar je restrukturirana po Programu restrukturiranja Vlade Crne Gore. Skupština akcionara, dana 04.09.2009. donijela je Odluku o restrukturiranju putem odvajanja uz osnivanje novog akcionarskog društva „Kontejnerski terminal i generalni tereti“.

14
3
Organi društva:
Skupština akcionara

Skupština akcionara kao organ vlasnika je najviši organ Društva.

Odbor direktora

Odbor direktora je organ upravljanja Društvom, koji ima pet članova, i to:

Dušan Masoničić, dipl.ecc, rođen 27.04.1987.godine u Baru, predsjednik Odbora direktora
Nikola Vojvodić, dipl.pravnik, rođen 02.05.1986.godine u Baru,  zamjenik predsjednika Odbora direktora
Sava Ašanin, dipl.pravnik, rođen 27.01.1986.godine u Baru, član Odbora direktora
mr Milan Polović,  rođen 15.04.1984.godine u Baru, član Odbora direktora
mr Milutin Lakićević, rođen 29.09.1988.godine u Žabljaku, član Odbora direktora

Izvršni direktor

Izvršni direktor “Luka Bar” AD je organ upravljanja koga bira Odbor direktora.

Izvršni direktor “Luka Bar” AD je: Ilija Pješčić, dipl. pravnik, rodjen 08.05.1982.g. u Baru.

Sekretar

Sekretar “Luka Bar” AD je organ Društva koga bira Odbor direktora.

Sekretar “Luka Bar” AD je:  mr Vesna Mihaljević, rodjena 19.04.1968.g. u Baru.

Revizor

Revizor Luke Bar AD za 2023. godinu je, po Odluci Skupštine akcionara, “HLB MONT AUDIT” DOO Podgorica.

Revizorski odbor

Članovi revizorskog odbora su:

– Savo Milašinović, predsjednik revizorskog odbora, rođen 24.11.1963. godine u Sarajevu, Doktor nauka u oblasti odbrane i bezbjednosti
– Anto Stanišić, član revizorskog odbora, rođen 19.10.1981. godine u Baru, Specijalista u poslovno-civilnoj bezbjednosti
– Damir Krasnići, član revizorskog odbora, rođen 27.04.1988. godine u Rožajama, dipl.ecc

en_USME