O društvu

luka bar AD CRna Gora Port Bar AD Montenegro (4)

Luka Bar je akcionarsko društvo čija je osnovna djelatnost pretovar i skladištenje robe. 
Kompanija je organizovana shodno Zakonu o privrednim društvima Crne Gore i predstavlja korporativno, logistički, tehnično-tehnološki zaokruženu cjelinu. Visokim nivoom poslovnosti i profesionalnosti, javnošću i transparentnošću u radu, Luka na efikasan i efektivan način ostvaruje svoju funkciju na internom i eksternom planu, u sredini koja se permanentno i kontinuitetno mijenja. 

luka bar AD CRna Gora Port Bar AD Montenegro (4)

Luka Bar je akcionarsko društvo čija je osnovna djelatnost pretovar i skladištenje robe. 
Kompanija je organizovana shodno Zakonu o privrednim društvima Crne Gore i predstavlja korporativno, logistički, tehnično-tehnološki zaokruženu cjelinu. Visokim nivoom poslovnosti i profesionalnosti, javnošću i transparentnošću u radu, Luka na efikasan i efektivan način ostvaruje svoju funkciju na internom i eksternom planu, u sredini koja se permanentno i kontinuitetno mijenja. 

Luka Bar je restrukturirana po Programu restrukturiranja Vlade Crne Gore. Skupština akcionara, dana 04.09.2009. donijela je Odluku o restrukturiranju putem odvajanja uz osnivanje novog akcionarskog društva „Kontejnerski terminal i generalni tereti“.

luka bar AD CRna Gora Port Bar AD Montenegro (17)
Organi društva:
Skupština akcionara

Skupština akcionara kao organ vlasnika je najviši organ Društva.

Odbor direktora

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Kompanijom, koji ima pet članova, i to:

mr Darko Pekić, rodjen 23.06.1985.g. u Cetinju, predsjednik Odbora direktora
Marko Maraš, dipl.ing. pomorstva, rodjen 20.12.1979.g. u Baru,  zamjenik predsjednika Odbora direktora
Nedžib Ibrišimović, dipl.pravnik, rodjen 18.02.1973.g. u Baru, član Odbora direktora
dr Miroslav Šepić,  rodjen 23.09.1960.g. u Pljevljima, član Odbora direktora
Rajko Ljubenko, profesor odbrane i zaštite, rođen 26.02.1968.g. u Trebinju, član Odbora direktora

Izvršni organi

Odbor direktora je, shodno Zakonu, izabrao izvršne organe Luke Bar, Izvršnog direktora i Sekretara Luke Bar.

Izvršni direktor “Luka Bar” AD je: Ilija Pješčić, dipl. pravnik, rodjen 08.05.1982.g. u Baru.
Sekretar “Luka Bar” AD je:  mr Vesna Mihaljević, rodjena 19.04.1968.g. u Baru.
Revizor Luke Bar AD za 2023. godinu je, po Odluci Skupštine akcionara, “HLB MONT AUDIT” DOO Podgorica.

Članovi revizorskog odbora su:

– Savo Milašinović, predsjednik revizorskog odbora, rođen 24.11.1963. godine u Sarajevu, Doktor nauka u oblasti odbrane i bezbjednosti
– Anto Stanišić, član revizorskog odbora, rođen 19.10.1981. godine u Baru, Specijalista u poslovno-civilnoj bezbjednosti
– Damir Krasnići, član revizorskog odbora, rođen 27.04.1988. godine u Rožajama, dipl.ecc

en_USME