O društvu

luka bar AD CRna Gora Port Bar AD Montenegro (4)

Luka Bar je akcionarsko društvo čija je osnovna djelatnost pretovar i skladištenje robe. 
Kompanija je organizovana shodno Zakonu o privrednim društvima Crne Gore i predstavlja korporativno, logistički, tehnično-tehnološki zaokruženu cjelinu. Visokim nivoom poslovnosti i profesionalnosti, javnošću i transparentnošću u radu, Luka na efikasan i efektivan način ostvaruje svoju funkciju na internom i eksternom planu, u sredini koja se permanentno i kontinuitetno mijenja. 

luka bar AD CRna Gora Port Bar AD Montenegro (4)

Luka Bar je akcionarsko društvo čija je osnovna djelatnost pretovar i skladištenje robe. 
Kompanija je organizovana shodno Zakonu o privrednim društvima Crne Gore i predstavlja korporativno, logistički, tehnično-tehnološki zaokruženu cjelinu. Visokim nivoom poslovnosti i profesionalnosti, javnošću i transparentnošću u radu, Luka na efikasan i efektivan način ostvaruje svoju funkciju na internom i eksternom planu, u sredini koja se permanentno i kontinuitetno mijenja. 

Luka Bar je restrukturirana po Programu restrukturiranja Vlade Crne Gore. Skupština akcionara, dana 04.09.2009. donijela je Odluku o restrukturiranju putem odvajanja uz osnivanje novog akcionarskog društva „Kontejnerski terminal i generalni tereti“.

luka bar AD CRna Gora Port Bar AD Montenegro (17)
Organi društva:
Skupština akcionara

Skupština akcionara kao organ vlasnika je najviši organ Društva.

Odbor direktora

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Kompanijom, koji ima pet članova, i to:

Slađana Perišić,  predsjednik Odbora direktora
Savo Vujošević, zamjenik predsjednika Odbora direktora
Milorad Krgović, član Odbora direktora
Aleksandar Lekić, član Odbora direktora
dr Milivoje Radović, član Odbora direktora

Izvršni organi

Odbor direktora je, shodno Zakonu, izabrao izvršne organe Luke Bar, Izvršnog direktora i Sekretara Luke Bar.

Izvršni organi

Odbor direktora je, shodno Zakonu, izabrao izvršne organe Luke Bar, Izvršnog direktora i Sekretara Luke Bar.

Izvršni direktor “Luka Bar” AD je: Ilija Pješčić
Sekretar “Luka Bar” AD je: Branislav Lakićević
Revizor Luke Bar AD za 2021. godinu je, po Odluci Skupštine akcionara, REVIKO d.o.o Podgorica.

sr_RSMontenegrin