Radna procedura

luka bar AD CRna Gora Port Bar AD Montenegro (20)
DIJAGRAM TOKA POSTUPKA UGOVARANJA LUČKIH USLUGA
MATRICA ODGOVORNOSTI POSTUPKA UGOVARANJE LUČKIH USLUGA
PROCEDURA - UGOVARANJE LUČKIH USLUGA
POLITIKA KVALITETA
luka bar AD CRna Gora Port Bar AD Montenegro (20)
DIJAGRAM TOKA POSTUPKA UGOVARANJA LUČKIH USLUGA
MATRICA ODGOVORNOSTI POSTUPKA UGOVARANJE LUČKIH USLUGA
PROCEDURA - UGOVARANJE LUČKIH USLUGA
POLITIKA KVALITETA
en_USME