Plan integriteta

Plan integriteta Luka Bar AD 2020 (pdf)
Izvjestaj o sprovodjenju PI Luka Bar AD za 2020 (pdf)
Plan integriteta Luka Bar AD 2019 (pdf)
Izvjestaj o sprovodjenju PI Luka Bar AD za 2019 (pdf)
Plan integriteta Luka Bar AD 2018 (pdf)
Izvjestaj o sprovodjenju PI Luka Bar AD za 2018
Plan integriteta Luka Bar AD 2017 (pdf)
Izvjestaj o sprovodjenju PI Luka Bar AD za 2017 (pdf)
Plan integriteta Luka Bar AD 2016 (pdf)
Izvjestaj o sprovodjenju PI Luka Bar AD za 2016 (pdf)
en_USME