Luka Bar AD Port Bar AD Crna Gora Montenegro (155)
RAZVOJNI PROJEKTI
Luka Bar AD Port Bar AD Crna Gora Montenegro (155)
RAZVOJNI PROJEKTI
UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE U LUCI BAR:
1. PRODUŽETAK OBALE VOLUJICA NA TERMINALU ZA RASUTE TERETE

Produžetak obale Volujica (166×30 cm) i novo otvoreno skladište (166×50 m) na Terminalu za rasute terete.

2. PRODUŽETAK OBALE NA PUTNIČKOM TERMINALU

Produžetak obale na Putničkom terminalu će poboljšati dostupnost luke sa fokusom na srednje/velike Ro-Pax brodove (sa većim gazom) i kruzere u Luci Bar. 

Dimenzije novog dijela obale su: dužina – 432,85 m; Širina: 30,00 m.

3. DUBLJENJE DIJELA LUČKOG AKVATORIJUMA

Dubljenje dijela lučkog akvatorijuma.

4. REKONSTRUKCIJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE

Rekonstrukcija željezničke infrastrukture.

RAZVOJ NOVIH IT USLUGA

Lučki informacioni sistem (PCS) je razvijen 2014. g (ažuriran 2015. i 2016. g.) i PCS je u skladu sa Direktivom EU 65/2010.

Priprema za Maritime Single Window.

PLANSKA DOKUMENTACIJA

Prostorni plan posebne namjene za obalno područje Crne Gore usvojen 2018.g. pruža osnovu za realizaciju investicionih projekata na prostoru Slobodne Zone Luka Bar.

MEĐUNARODNI PROJEKTI
sr_RSMontenegrin