luka bar kontejneri
RAZVOJ
luka bar kontejneri
RAZVOJ
PLANSKA DOKUMENTACIJA

Prostorni plan posebne namjene za obalno područje Crne Gore usvojen 2018.g. pruža osnovu za realizaciju investicionih projekata na prostoru Slobodne Zone Luka Bar.

RAZVOJNI PROJEKTI
UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE U LUCI BAR:
1. PRODUŽETAK OBALE VOLUJICA NA TERMINALU ZA RASUTE TERETE

Produžetak obale Volujica (166×30 m) i novo otvoreno skladište (166×50 m) na Terminalu za rasute terete.

2. PRODUŽETAK OBALE NA PUTNIČKOM TERMINALU

Produžetak obale na Putničkom terminalu će poboljšati dostupnost luke sa fokusom na srednje/velike Ro-Pax brodove (sa većim gazom) i kruzere u Luci Bar. 

Dimenzije novog dijela obale su: dužina – 432,85 m; Širina: 30,00 m.

3. DUBLJENJE DIJELA LUČKOG AKVATORIJUMA

Produbljenja akvatorija luke Bar u zonama obale Volujice, južne obale gata 3, plovnog puta i okretnice sa ciljem stvaranje mogućnosti prijema brodova tipa Post Panamax Plus dužine 335 m sa gazom 13,5 m na obali Volujica i prijeme brodova sa gazom od 10,5 m na južnoj obali Gata 3.

4. REKONSTRUKCIJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE
5.Pretovar i skladištenje tečnih tereta

Izgradnja objekata za pretovar i skladištenje LNG.

6. Izgradnja skladišta za generalne terete
7. Izgradnja rezervoara za sirćetnu kiselinu
8. RAZVOJ NOVIH IT USLUGA

Lučki informacioni sistem (PCS) je razvijen 2014. g (ažuriran 2015. i 2016. g.) i PCS je u skladu sa Direktivom EU 65/2010.

Priprema za Maritime Single Window.

RAZVOJNE POVRŠINE
Lučka zona – Terminal za žitarice
 • slobodna površina za gradnju silosa za žitarice kapaciteta 30 000 t, sa mlinom i sistemom za uvrećavanje i paletizaciju;
 • stanje infrastrukture: infrastrukturno djelimično uređen prostor;
Lučka zona - Proizvodno–trgovački i poslovni sistem
 • slobodna površina u okviru Proizvodno–trgovačkog i poslovnog sistema od 8,5 ha;
 • namjena prema DUP-u: razvoj različitih formi proizvodnih, trgovačkih i poslovnih djelatnosti vezanih
  za uvozno–izvozne poslove, proizvodnju i trgovinu;
 • prosječna površina urbanističkih parcela je 3.000 m2;
 • stanje infrastrukture: infastrukturno djelimično uređen ili neuređen prostor;
Lučka zona – Terminal za robu široke potrošnje
 • slobodna površina na kojoj je, prema DUP-u, predviđena mogućnost izgradnje Hladnjače površine 3800 m2;
 • stanje infrastrukture: infastrukturno uređen prostor;
Lučka zona – Terminal za tečne terete i gas (uvala Bigovica)
 • slobodna površina: 287 000 m2;
 • stanje infrastrukture: infrastrukturno neuređen prostor;
Lučka zona – Terminal za suve rasute terete
 • slobodna razvojna površina (7,8 ha) koja treba da se dobije sa sjeverne strane brda Volujica, nakon okončanja radova na eksploataciji tehničko-građevinskog kamena;
 • namjena prema DUP-u: skladišta za suve rasute terete;
 • stanje infrastrukture: infrastrukturno neuređen prostor;
Lučka zona - Biznis centar
 • slobodna površina (cca 11 000 m2) namijenjena, prema DUP-u, za razvoj različitih poslovnih djelatnosti;
 • prostor sadašnjih zelenih površina od objekta Carine do objekta Centrojadrana.
 • stanje infrastrukture: infrastrukturno djelimično uređen prostor;
Proizvodna zona – Proizvodna zona Polje
 • slobodna površina 10,5 ha namijenjena, prema DUP-u, za razvoj različitih proizvodnih programa;
 • stanje infrastrukture: infrastrukturno djelimično uređen prostor;
MEĐUNARODNI PROJEKTI
en_USME