Statut

luka bar AD CRna Gora Port Bar AD Montenegro (23)

Odlukom Skupštine akcionara “Luka Bar” AD br. S/XXXIII-2 od 07.04.2021 godine o usvajanju Statuta  “Luka Bar” AD i Odluke Skupštine akcionara “Luka Bar” AD br. S/XXXV-3 od 17.06.2022 godine o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta “Luka Bar” AD urađen je Statut.

Tekst Statuta možete preuzeti OVDJE.
luka bar AD CRna Gora Port Bar AD Montenegro (23)

Odlukom Skupštine akcionara “Luka Bar” AD br. S/XXXIII-2 od 07.04.2021 godine o usvajanju Statuta  “Luka Bar” AD i Odluke Skupštine akcionara “Luka Bar” AD br. S/XXXV-3 od 17.06.2022 godine o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta “Luka Bar” AD urađen je Statut.

Tekst Statuta možete preuzeti OVDJE.
en_USME